Ratni vicevi

ratni viceviA nemaca nema...
Postavili partizani zasedu nemcima u šumi, i seli da ih čekaju. Nemaca nema pa nema.
Komandant zabrinuto reče:
-Pa gde su. Da im se nije nešto desilo?

Gde je bomba?
Jedna četa partizana zauzela neku isturenu čuku. Stiglo naređenje da se čuka sačuva po svaku cenu. Ali, Švaba navalio, okružio čuku sa tri strane, a nestalo municije, nije bilo načina da se opstane više tako. Kapetan odlučio da četa napravi proboj kroz usko grlo koje Švaba još nije zauzeo, da se dočepa municije, pa da se nekako vrate i zadrže čuku do daljnjeg. Ali, neko mora ostati... - "Cigo!"
- "Izvoli, gos"n kapetane!"
- "Ja sa četom idem po municiju i hranu, a tvoj zadatak je da sačuvaš čuku kako znaš i umeš. Evo ti šlem i tri bombe, nema više, pa gledaj šta ćeš."
- "JOJ, GOS"N KAPETANE, KAKO ĆU JA..."
- "Tišina! To je sve što je ostalo, evo tri bombe, evo ti šlem..."
- "Aj" pa gos"n kapetane, ako je već tako, bolje da mi ostaviš jednu bombu i tri šlema!"
- "Jes" ti poludio, Cigo? Šta ti pada na pamet?!!"
- "Il" tako il" nikako!"
- "...Pa dobro, budalo jedna, evo ti, pa se snađi." I krene četa u proboj kroz koridor švapske vatre....
... Tri dana kasnije, vraća se ostatak čete na čuku. Kad, imaju šta da vide: na jednoj strani gomila oružja, nabacana na hrpu. Pored, hrpa nemačkih uniformi i čizama. Na drugoj strani, gomila švapskih vojnika cvokoće bosa i u gaćama. U sredini, sedi Ciga, pred njim tri šlema:
- "Ajmo, braćo Nemci, poslednji pokušaj: pod kojim šlemom je bomba?"