A nemaca nema...

ratni viceviPostavili partizani zasedu nemcima u šumi, i seli da ih čekaju. Nemaca nema pa nema.
Komandant zabrinuto reče:
-Pa gde su. Da im se nije nešto desilo?